• zone 1
  • zone 2
  • zone 3
  • zone 4

%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Certina. Ulubiona marka zegarków

Nie wszyscy zegarkowi producenci, szczególnie z grona tych mających podobnie jak Certina, wielkie uznanie klientów na całym świecie i dobrą pozycję rynkową, są równocześnie tak dobrze jak ta właśnie marka, oceniane przez grono wybitnych ekspertów, jakimi są na pewno niezależni zegarmistrze. Taka sytuacje jest wynikiem wysokiej jakości produkowanych zegarków Certiny i doskonałej o tychże własnościach informacja.

Certina od początków swojej działalności, już na etapie kreowania każdego nowego produktu, zwraca największa uwagą na ich jakość techniczną i szkolenie potencjalnych serwisantów – rozsianych po całym świecie zegarmistrzów. Odporność zegarków tej marki na szok uderzeniowy jest jednym z wymogów stawianych przed nimi i wziętym pod uwagę na etapie projektowania zegarka. Była ona nawet kiedyś, przy wielu okazjach publicznie kontrolowana, na specjalnie ku temu przygotowanym urządzeniu. Taki test możemy zobaczyć na archiwalnym firmie marki, który na naszym portalu jest prezentowany tutaj: http://sportizegarki.pl/historia-szwajcarskiej-firmy-zegarkowej-certina.html


Wysoką wodoodporność potwierdzali w czasie swoich podwodnych zajęć, testujący wyroby Certiny płetwonurkowie, odporność na przeciążenia – lotnicy, a na niskie temperatury himalaiści. Wszystkie takie testy i ogólną niezawodność sprawdzali również uczestnicy wielu wypraw naukowych w najodleglejszych regionach świata.

Przez wszystkie kolejne lata swojej światowej ekspansji, Certina szkoliła także zegarmistrzów, prowadzących serwis markowych zegarków. W trakcie takich szkoleń, zawsze przekazywane są informacje na temat szczególnej budowy i użytych materiałów dla wytworzenia konkretnego wyrobu, lub jego elementu. Tak zdobyta wiedza zawsze powoduje wzrost zaufania do marki i chęć dzielenie się zdobytymi doświadczeniami. Dzięki temu, każde szkolenie, poza zdobyciem informacji i praktycznym treningiem, były swego rodzaju początkiem powolnego, ale stabilnego i pojawiającego się w wielu miejscach, wzrostu zaufania dla technicznej jakości wyrobów Certina.

certyfikat_certina_1978_01Przykładem osób, które przez wiele lat są cichymi ambasadorami Certiny, mogą być także nasi polscy  zegarmistrze przeszkoleni w firmie jeszcze w latach siedemdziesiątych. Już wtedy w trakcie kursów szkoleniowych, producent kładł nacisk na stosowany w swoich zegarkach System DS, a uczestniczący w nim zegarmistrze, mogli porównać szczegóły konstrukcyjne i doświadczalnie potwierdzić spełnienie jego wymogów. Te dawno przeprowadzone doświadczenia sprawdzające jakość wyrobów Certiny, owocowały przez dziesiątki lat na wielu rynkach lokalnych, a efekty przynoszą nawet dzisiaj.

Co ciekawe, logotyp znajdujący się na dokumencie potwierdzającym odbycie kursu szkoleniowego marki w roku 1978, w czarnym, jest bardzo zbliżony do tego, do którego w tym roku wróciła marka Certina. Dodana do niego grafika żółwia była w tamtym czasie prezentowana na deklach wszystkich zegarków z Systemem DS, na których szkolili się odbywający kursy zegarmistrze.